Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Certifieringar

Italienska Kulturinstitutet i Stockholm erbjuder möjligheten att ta prov som intygar kunskaper i det italienska språket på flera nivåer. För genomförandet av språkprovet i Sverige har Institutet ingått ett avtal med Società Dante Alighieri som utfärdar PLIDA, ett intyg som certifierar språkkunskaper i italienska för utlänningar.

 

Nästa prov
Nästa prov för att erhålla PLIDA-certifikatet för nivå B1 kommer att hållas 13 november 2024, för nivå B2 och C1 är nästa datum 14 november. Anmälan öppnar måndag 14 oktober. För att proven ska hållas krävs minst fyra deltagare. Mer information om priserna kommer i oktober.

Vad är PLIDA?
Italienskacertifikaten bekräftar dina kommunikativa färdigheter i italienska som främmande språk. Provet är till för alla utländska medborgare, italienska medborgare som bor i utlandet (som kommer från italienare invandrade i Sverige) och utländska som har invandrat till Italien. Det krävs inte någon speciell studiekompetens för at avlägga språktestet.

Provets upplägg
Testet omfattar fyra provdelar: hörförståelse (Ascoltare), läsförståelse (Leggere), skriftlig färdighet (Scrivere) och muntlig färdighet (Parlare).

Hur fungerar testet
Maxpoäng på varje delprov är 30 poäng: för att bli godkänd på hela provet måste du klara minst 18 utav 30 poäng på varje delprov (hörförståelse, läsförståelse, skriftlig färdighet, muntilg färdighet). Det minsta poängresultatet får alltså inte underskrida 72/120 poäng. 120/120 poäng är det högsta poängresultatet som du kan uppnå. Om du bara klarar 1, 2 eller 3 provdelar har du möjligheten att inom 18 månader göra om de provmoment som du inte klarat utan att göra om det fullständiga provet och bara betala för de moment du inte klarat. Resultaten skickas efter 60 arbetsdagar från och med att proverna kommer fram till Plidaavdelningen på Dante Alighieri i Italien, Rom som rättar dem. För detta provtillfälle erbjuds inte snabbrättning.

Hur man anmäler sig till provet
För att delta på PLIDA testet ladda ner anmälningsformuläret som du hittar nedan och skicka din anmälan till stockholm.segreteria@esteri.it. Vänligen bifoga bevis på utförd betalning till din ansökan.

Ytterligare information
– Vad är PLIDA: vänligen klicka här
– Provexempel PLIDA: vänligen klicka här
– Om du har ytterligare funderingar skicka ett mejl till stockholm.segreteria@esteri.it