Denna webbplats använder tekniska, analytiska och tredjepartscookies.
Genom att fortsätta surfa accepterar du användningen av cookies.

Neue Sachlichkeit: North and South – Transforming Music during the European Interwar Years (and Beyond)

Screenshot 2024-04-05 111744

Från 9 till 11 april, i samarbete med Örebro Universitet, hålls konferensen “Neue Sachlichkeit: North and South” hos oss på Italienska Kulturinstitutet. Konferensen, med föredrag från svenska och internationella musikforskare, är gratis och öppen för allmänheten.

Konferensen ägnas åt mellankrigstidens nysaklighets-rörelse (neue Sachlichkeit) och dess inflytande på europeisk musik. Trots att den länge betraktats som en huvudsakligen tysk företeelse, så står det alltmer uppenbart att nysaklighets-rörelsen varit betydelsefull för musikutvecklingen – inbegripet både komposition, framförande och lyssnande – i hela Europa, även efter krigsslutet.

Avståndstagandet från den expressionistiska estetiken, fascinationen för ’mekanisk musik’ och reproduktionsmedier som grammofon och radio, samt en strävan efter objektiva musikframföranden, var ämnen som livligt diskuterades i många länder, även om det inte skedde under rubriken nysaklighet.

Syftet med konferensen är därför att undersöka om dessa förändrade uppfattningar om musik bör ses som tillfälliga uttryck under en estetiskt och ideologiskt turbulent epok (1900-talets mellankrigstid), eller om det finns fog för att tala om en mer genomgripande och bestående förändring, där nysaklighetsrörelsen kan betraktas som en av dess viktigaste manifestationer.

Vi lyfter särskilt fram att den andra dagen på konferensen, onsdag 10 april kl 18, kommer pianisten Anna D’Errico spela en konsert. Mer information om detta finns på eventsidan.

Du kan ladda ner hela konferensprogrammet genom att klicka här.

 

För mer information, vänligen kontakta Benedetta Zucconi: benedetta.zucconi@oru.se.

Ulrik Volgsten är professor i musikvetenskap vid Örebro Universitet. Hans forskning handlar om musikalisk kommunikation i olika medier. Förutom den västerländska musikens idéhistoria och estetik har hans forskning handlat om affektteori och fenomenologi. I sin senaste forskning har han undersökt musikmediers roll och plats under mellankrigstiden, särskilt den påverkan som enskilt lyssnande till inspelad musik innebär.

Benedetta Zucconi är biträdande professor vid Cagliari Universitet och forskare vid Örebro Universitet. Hon var tidigare forskningsassistent vid Bonn Universitet (2018-23). Hon studerade musikvetenskap i Cremona och Bern, där hon doktorerade 2016 och hon har varit gästforskare vid Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz, Paul Sacher Stiftung Basel och Istituto Svizzero di Roma. Hennes forskningsintressen är ljudteknologihistoria och musikmedia, musikalisk kulturhistoria, musikteater och italiensk avant-gardemusik.

  • Organiserad av: Istituto Italiano di Cultura "C.M. Lerici"
  • I samarbete med: Örebro Universitet