Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

PLIDA – Certifikat på italienskakunskaper

 

PLIDA – Certifikat på italienskakunskaper

Italienska Kulturinstitutet i Stockholm meddelar att från och med den 1 oktober 2023 är anmälan för att göra provet för att erhålla PLIDA-certifikatet för nivå B1 öppen. Provet hålls på vårt Institut den 15 november 2023. Samma dag kan man anmäla sig för B2 och C1 prov, som hålls den 16 november 2023. Minst fyra deltagare krävs för att provet ska hållas.

 

  • Vad är PLIDA?

Italienskacertifikaten bekräftar dina kommunikativa färdigheter i italienska som främmande språk. Provet är till för alla utländska medborgare, italienska medborgare som bor i utlandet (som kommer från italienare invandrade i Sverige) och utländska som har invandrat till Italien.
Det krävs inte någon speciell studiekompetens för at avlägga språktestet.

För genomförandet av språkprovet i Sverige har Italienska Kulturinstitutet ingått ett avtal med Società Dante Alighieri som utfärdar PLIDA, ett intyg som certifierar språkkunskaper i italienska för utlänningar.

Språktesters överrensstämmelser med den Gemensamma europeiska referensramen för språk

 Società Dante Alighieri Università per Stranieri di
Siena
Università per Stranieri di Perugia Università degli studi di Roma Tre
NIVÅ C2
Behärskning
PLIDA C2 CILS Quattro-C2 CELI 5 IT
NIVÅ C1
Driftighet
PLIDA C1 CILS Tre-C1 CELI 4 /     
NIVÅ B2
Framsteg
PLIDA B2 CILS Due B2 CELI 3 int.IT
NIVÅ B1
Tröskel
PLIDA B1 CILS Uno B1 CELI 2 ele.IT
NIVÅ A2
Överlevnad
PLIDA A2 CILS A2 CELI 1 base.IT
NIVÅ A1
Kontakt
PLIDA A1 CILS A1 CELI 1 /

 

  • Provets upplägg

Testet omfattar fyra provdelar: hörförståelse, läsförståelse, skriftlig färdighet och muntlig färdighet. Det muntliga provet (Parlare) görs i dagarna efter provet för de andra tre färdigheterna.

 

  • Hur man anmäler sig till provet

För att delta på PLIDA testet ladda ner anmälningsformuläret som du hittar på höger sida (klicka på PLIDA logotypen) och skicka din anmälan till stockholm.segreteria@esteri.it. Vänligen bifoga bevis på utförd betalning till din ansökan. 

 

  • Hur fungerar testet?

Maxpoäng på varje delprov är 30 poäng: för att bli godkänd på hela provet måste du klara minst 18 utav 30 poäng på varje delprov (hörförståelse, läsförståelse, skriftlig färdighet, muntilg färdighet). Det minsta poängresultatet får alltså inte underskrida 72/120 poäng. 120/120 poäng är det högsta poängresultatet som du kan uppnå.
Om du bara klarar 1, 2 eller 3 provdelar har du möjligheten att inom 18 månader göra om de provmoment som du inte klarat utan att göra om det fullständiga provet och bara betala för de moment du inte klarat.

Resultaten skickas efter 60 arbetsdagar från och med att proverna kommer fram till Plidaavdelningen på Dante Alighieri i Italien, Rom som rättar dem. För detta provtillfälle erbjuds inte snabbrättning.

 

  • I nedanstående länkar hittar du ytterligare information kring PLIDA och provexempel.

Vad är PLIDA: vänligen klicka här.

Provexempel PLIDA: vänligen klicka här.

 

För ytterligare information skicka ett mejl till stockholm.segreteria@esteri.it

 


12