Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Behörighetsintyg

 

Behörighetsintyg

Språkbevis: italienska som främmande språk

Behöver du ett bevis på dina italienska språkfärdigheter till jobbsammanhang eller studie i utlandet? Du kan genomföra ett språkprov för italienska som främmande språk här på Italienska Kulturinstitutet.

Provet bekräftar dina italienska språkfärdigheter och består av 5 olika nivåer. Provet är till för alla utländska medborgare, italienska medborgare som bor i utlandet (som kommer från italienare invandrade i Sverige) och utländska som har invandrat till Italien.
Det krävs inte någon speciell studiekompetens för at avlägga språktestet.

Språkexamination för erhållande av italienskt medborgarskap

Från den 4 december 2018 (lag 1: a december 2018, n.132) krävs, för erhållandet av italienskt medborgarskap, en kännedom av det italienska språket som inte underskrider nivån B1 i enlighet med det europeiska ramverket för språk.
För att pröva språkkunskaperna är det nödvändigt att erhålla ett examensbevis utfärdad av en statlig utbildningsinstitution eller ett språkbevis utfärdad av särskilda certifieringsinstitutioner.
För genomförandet av språkprovet i Sverige har Italienska Kulturinstitutet ingått ett avtal med Società Dante Alighieri som utfärdar PLIDA, ett intyg som certifierar språkkunskaper i italienska för utlänningar.

Società Dante Alighieri (PLIDA)

 

 Società Dante Alighieri Università per Stranieri di
Siena
Università per Stranieri di Perugia Università degli studi di Roma Tre
NIVÅ C2
Behärskning
PLIDA C2 CILS Quattro-C2 CELI 5 IT
NIVÅ C1
Driftighet
PLIDA C1 CILS Tre-C1 CELI 4 /     
NIVÅ B2
Framsteg
PLIDA B2 CILS Due B2 CELI 3 int.IT
NIVÅ B1
Tröskel
PLIDA B1 CILS Uno B1 CELI 2 ele.IT
NIVÅ A2
Överlevnad
PLIDA A2 CILS A2 CELI 1 base.IT
NIVÅ A1
Kontakt
PLIDA A1 CILS A1 CELI 1 /

 

Testet hålls på Italienska Kulturinstitutet två gånger om året under respektive höst och vårtermin (november) och (juni).

För att delta på PLIDA testet ladda ner ansökningsformuläret som du hittar på höger sida (klicka på PLIDA logotypen) och skicka din ansökan till stockholm.segreteria@esteri.it

 

Provkalender:

månad nivå datum

Maj 2021


Juni 2021

A2


B1, B2, C1


Onsdag 26 maj 09:30

Onsdag 16 juni 09:30 

December 2021


A1, A2, B1


B2, C1, C2


Onsdag 1 december 09:30


Torsdag 2 december 09:30

 

Priser för PLIDA testet:

Nivå Pris (SEK)
A1 750
A2 750
B1 1050
B2 1050
C1 1450
C2 1450

 

Hur fungerar testet?

Testet omfattar fyra provdelar: hörförståelse, läsförståelse, skriftlig färdighet, muntlig färdighet. För att du ska bli godkänd på hela provet måste du klara minst 18 utav 30 poäng på varje delprov. Det minsta poängresultatet måste alltså totalt inte underskrida 72 utav 120 poäng. 120/120 poäng är det högsta poängresultatet som du kan uppnå.
Om du bara klarar 1, 2 eller 3 provdelar har du möjligheten att inom 18 månader göra om de provmoment som du inte klarat utan att göra om det fullständiga provet och bara betala för de moment du inte klarat.

Resultaten skickas efter 60 arbetsdagar från och med att proverna kommer fram till Plidaavdelningen på Dante Alighieri i Italien, Rom som rättar dem. Snabbrättning erbjuds (resultaten 20 arbetsdagar efter provets slut. De 20 dagarna räknas från och med att proverna kommer fram till PLIDA avdelningen i Italien, Rom som rättar dem). Under hela 2021 är det möjligt att få snabbrättning enbart för hela prov (dvs inte om man ska ta delprov). Denna tjänst kostar 150 SEK extra.

OBS! LÄS NOGA:

På grund av COVID 19 kan vi inte garantera någon snabbrättning.

I nedanstående länkar hittar du ytterligare information kring PLIDA och provexempel.

Vad är PLIDA: vänligen klicka här

Provexempel PLIDA: vänligen klicka här

 

Sista ansökningsdagen för att delta på PLIDA testet:
Maj 2021: 16 maj 2021
Juni 2021: 6 maj 2021
December 2021: 20 november 2021

För ytterligare information skicka ett mejl till stockholm.segreteria@esteri.it

 


12