Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Stöd till översättning

 

Stöd till översättning

Stöd till översättning av italienska verk (2018)

För att möjliggöra spridningen av italiensk litteratur erbjuder det Italienska Utrikesdepartementet (Ministero degli Affari Esteri) stöd till översättningar av italienska litterära och vetenskapliga verk (inklusive e-böcker och andra former av digitaliserad utgivning), samt även dubbning och textning av kort- och långfilmer avsedda för visning i media.

De som önskar ta del av detta stöd (förlag, författare, översättare, osv.) skall inkomma med en ansökan till Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14, 115 27 Stockholm, senast följande datum varje kalenderår: 31:a Mars. Ladda ner dokumenten på sidan.


VIKTIGT! Ansökan och alla bilagor måste vara på engelska eller italienska!


För ansökan om stöd för litterära och vetenskapliga verk skall följande bifogas:

1. En detaljerad beskrivning av verket
2. Översättarens CV
3. En kopia av översättarens avtal med förlaget
4. En kopia av avtalet där man erhållit rättigheterna för verket
5. En kalkyl med:
- totalkostnad för hela publiceringen i Euro
- kostnad för översättningen i Euro
- kostnad per sida
- det ansökta stödet i Euro
- utgivningsdatum
6. En scannad bild av det italienska verkets omslag och tryckortssida.
7. Kontraktet för anskaffandet av rättigheterna eller en avsiktsförklaring (letter of intent). Om rättigheterna har tilldelats gratis behövs en deklarering som bekräftar detta.

För ansökan om stöd för publicering/dubbning/textning skall de 7 punkterna ovan följas, men även följande skall bifogas:

1. DVD på originalspråk. Om DVD inte finns tillgänglig, ber vi er att skicka med en beskrivning av verket och manuset
2. meritförteckning för:
- Produktionsbolag
- Postproduktionsbolag
- Regissören
- Ansvarig för verkets dubbning
- Dubbarna och skådespelarna
- Översättaren
- Redaktören
3. Kopia av produktionsbolagets juridiska ombudsmans id-handling
4. Det ansökande företagets bolagsordning
5. Om detta är en ny publicering ska även regissörens beskrivning av projektet skickas in


70