Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

CARTADITALIA bokserie

 

CARTADITALIA bokserie

Italienska Kulturinstitutet i Stockholm bedriver förlagsverksamhet och publicerar böcker inom ramen för Cartaditalias bokserie.

Bokserien har tre syften. Det första var att bidra till att stärka närvaron av framstående, nu levande författare genom att ge ut titlar som på grund av sina natur inter rymdes i de svensla förlagens kataloger. Det andra syftet var att på nytt belysa (eller, i vissa fall, för första gången belysa) de italienska 1900-talsklassiker som hade glömts bort, förbisetts eller som av andra anledningar inte stod i bokhandlarnas hyllor. Det tredje syftet var att rikta särskild uppmärksamhet mot den samtida poesin. 2021 startades en ny bokserie, Kometer, som består av två antologier med dikter av dem viktigaste kvinnliga poeterna som var verksamma i Italien under 1900-talet.

Böker kan köpas på Adlibris, Bokus och Amazon eller på Italienska Kulturinstitutet.

Utgivna titlar:

Cartaditalia

Antonio Tabucchi, Beato Angelicos flygande varelser. Efterord av Luminitza-Beiu Paladi; översättning av Barbro Andersson, 2010.

Pier Paolo Pasolini, Amado mio. Efterord av Rinaldo Rinaldi; översättning av Gustav Sjöberg, 2010.

Claudio Magris, Alfabet – Essäer om litteratur. Översättning av Barbro Andersson, 2010.

Italo Calvino, Varför läsa klassiker. Inledning av Domenico Scarpa; översättning av Gustav Sjöberg, 2011.

Giuseppe Dessí, San Silvano. Inledning av Anna Dolfi; översättning av Johanna Hedenberg, 2011.

Eugenio De Signoribus, De omvändas rond. Inledning av Kjell Espmark; översättning av Julian Birbrajer, 2011.

Andrea Zanzotto, Blickarna händelserna och senhal. Efterord av Stefano Agosti; översättning av Gustav Sjöberg. Med ett minnesord av Antonio Tabucchi, 2011.

Primo LeviI oviss timme och övriga dikter. Tolkning av Roger Fjellström i samarbete med Louise Kahan. Efterord av Emanuele Zinato, 2011.

Elsa Morante, Den andalusiska sjalen. Inledning av Massimo Onofri; översättning av Camilla Storskog, 2012.

Pier Paolo Pasolini, Pylades. Inledning och översättning av Carl Henrik Svenstedt, 2012

Dacia Maraini, Raska Steg (Passi affrettati). Inledning av Kristina Kappellin, efterord av Emma Dante; översättning av Ida Andersen, 2020.

Raffaele La Capria, Dödligt sårad (Ferito a morte). Inledning av Silvio Perrella; översättning av Vibeke Emond, 2022.

 

Cartaditalia klassiker

Dante Alighieri, Om vältalighet på folkspråket. Prefazione di Gustav Sjöberg; översättning av Eric Cullhed e Gustav Sjöberg, 2012.

Anders Bergman, Petrarca och litteraturen, 2012.

 

Kometer

Tio okuvliga lågor (Dieci indomite fiamme), redaktion av Cladio Pozzani. Dikter av Sibilla Aleramo, Cristina Campo, Jolanda Insana, Alda Merini, Elsa Morane, Ada Negri, Amelia Rosselli, Antonia Pozzi, Maria Luisa Spaziani och Patrizia Vicinelli. Översättning av Ida Andersen e John Swedenmark, redaktion av Luminitza Beiu-Paladi, 2021.

 


83