Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

MEDDELANDE OM OFFENTLIG UPPHANDLING

 

MEDDELANDE OM OFFENTLIG UPPHANDLING

Anbudsinfordran för deltagande i ett öppet förfarande avseende utkontraktering av tjänster för anordnande och ledning av kurser i det italienska språket och i italiensk kultur, i enlighet med artikel 17 i lagdekretet nr. 392 av den 27 april 1995. Kurserna kommer att hållas vid det Italienska Kulturinstitutet i Stockholm under treårsperioden 2023-2025.

Luntorna innehållande anbuden med tillhörande dokumentation ska inkomma senast klockan 18:00 den 2 december 2022 på ett av nedan uppräknade sätt som väljs av Aktören:

- via post som skickas till Beställaren och adresseras till: Dott. Francesco Di Lella, Istituto Italiano di Cultura, Gärdesgatan 14 - 11527 Stockholm;

- personligen, måndag till fredag, från klockan 9.30 till klockan 12.30, med undantag för helgdagar, och där beställaren ska bekräfta mottagandet genom att utfärda ett mottagningskvitto.

For mer information, vänligen skriv till stockholm.segreteria@esteri.it 


1377