Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Bidrag till översättning från Italienska Utrikesdepartimentet

 

Bidrag till översättning från Italienska Utrikesdepartimentet

Italienska Utrikesdepartementet stödjer spridandet av italienska böcker, översättning av litterära och vetenskapliga verk (även i digitalt format), samt produktion, dubbning och undertextning av kortfilmer, långfilmer och tv-serier, vilka är strategiska hjälpmedel för främjandet av det italienska språket och kulturen utomlands. 

Redaktörer, översättare, bolag för produktion, dubbning och undertextning, distributionsföretag och kulturella och internationella institutioner, med säte i eller utanför Italien, kan ansöka om bidrag för:

a) spridning av italienska böcker utanför Italien via översättning och utgivning av italienska litterära och vetenskapliga verk, även i digitalt format (elektroniska böcker eller e-böcker), vars utgivning är planerad att ske efter 1a augusti 2023;

b) skapande, dubbning eller undertextande av kortfilmer och långfilmer och tv-serier ämnade för masskommunikation som kommer utkomma efter 1a augusti 2023;

Ansökningarna bör ENDAST innehålla det ifyllda relevanta formuläret (bifogad på denna sida, till höger), var del ifylld på italienska eller engelska av den ansökande. 

För år 2023 måste ansökningarna för bidrag till översättning, dubbning eller undertextning av skrivna och filmiska italienska verk för publik i Sverige skickas in till Italienska Kulturinstitutet i Stockholm senast 5 maj 2023, till följande mailadress: stockholm.segreteria[at]esteri.it.


70